Vítejte na stránkách MŠ Slunná

 

Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu je zejména formou hry a prožitkového učení připravit děti do života, naučit je vnímat svět kolem sebe, ukázat jim cestu, jak jinak, než pohádkovou, po které díky přátelství, toleranci, vlastní píli a trpělivosti, dojdou k vytčenému cíli.

 
                                                   

Nabízíme:  

  • výuku anglického jazyka
  • logopedickou prevenci
  • výuku školáků
  • plavání, keramiku, taneční a pohybovou přípravu
  • výlety , školy v přírodě, zahradní slavnosti
  • kulturní vyžití - divadla, muzea, výstavy

 

 
 
 

Logopedie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v roce 2013 rozvojový program na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Naše mateřská škola získala v rámci projektu 90 000,- Kč. Za tyto finanční prostředky byla zakoupena interaktivní tabule, výukový program, logopedické zrcadlo a logopedické hry. Interaktivní tabuli budou také využívat v rámci spolupráce mateřských škol i děti z MŠ Kšírova a MŠ Zelná. Pravidelné logopedické chvilky a hry jsou pro děti s moderními pomůckami zajímavější a zábavnější. Z důvodu logopedické prevence se naše mateřská škola přihlásila do projektu „ Celé česko čte dětem dvacet minut denně“. Pravidelné čtení rozvíjí slovní zásobu řečové a komunikační schopnosti, dává svobodu ve vyjadřování.