Školka a projekty

23.06.2016 22:57

V tomto roce MŠ Slunná získala peníze na Logopedický projekt od MŠMT. Cílem projektu je proškolení pracovnic v rámci logopedického minima, kdy budou schopné s dětmi provádět dechová a jazyková cvičení, jež vedou ke zlepšení mluveného projevu především u dětí, které mají vadu řeči či špatné řečové návyky. S tím souvisí i posílení hrubé a jemné motoriky díky speciálním pomůckám, které máme možnost z projektu pořídit.

 

Za velký úspěch také považujeme získání dotace od ministerstva životního prostředí na zimní ozdravný pobyt. Měli jsme velké štěstí, protože počasí nám opravdu přálo. Děti strávily týden v nádherné přírodě, mohly si dostatečně užívat hrátky ve sněhu. Veškeré aktivity byly také proloženy environmentální výchovou, kdy se děti dozvěděly, jak funguje zimní příroda, jak bychom se měli chovat v lese, jak o přírodu pečovat. Konečná linka environmentálního programu byla zakončená zábavnou hrou, kdy děti zneškodnily pytláka, který ničil okolí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více fotek ze zimního ozdravného pobytu naleznete zde: 2016