Projekty

1. Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
2. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně