ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

je spoufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

 

 

Projekt -Billboard.pdf