OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

 
NÁZEV PROJEKTU
 
Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu 
v MŠ Brno Slunná 25, po.
  • Projekt je spolufinancován EU
  • Datum zahájení realizace projektu: 1. 12. 2018
  • Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
 
 
CÍLE PROJEKTU
  • Školní asistent
  • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
              - Matematická pregramotnost
              - Práce s dvouletými dětmi