REŽIM DNE

 

6.30 - 09.00    

příchod dětí do MŠ (děti mohou přicházet kdykoliv dle potřeby rodičů,doporučujeme však do 8.00), spontánní a tvořivé hry, individuální práce, skupinová a vzdělávací činnost

9.00 - 10.00    

příprava na přesnídávku, hygiena

10.00 - 12.00    

hygiena, převlékání, pobyt venku, kulturní akce, výlety,  apod.   

12.00                

OBĚD

12.15 - 12.45    

odchod domů dětí, po odhlášení rodičů

13.00 - 14.30    

individuelní relaxace, četba, průběžné vstávání u dětí, které nespí,  školáků - 13.30 volná nebo individuální činnost u stolečků

14.30 - 14.40    

vstávání, převlékání, hygiena

14.40 - 16.30                

svačina, hygiena,  spontánní aktivity dětí, možnost dokončení dopolední činnosti

16.30                

uzavření mateřské školy

  

Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány. Probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo řízeně. Vše se

přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby byly vedeny přirozeným dětským způsobem. Během celého dne dodržujeme pitný režim.