Režim dne

Denní režim je stanoven tak, aby respektoval věkové zvláštnosti dětí a uspokojoval jejich základní potřeby. Činnosti jsou během dne upravovány a probíhají řízeně, individuálně a spontánně.

·       6:30 - 8:00       příchod dětí do MŠ, spontánní hra, 
        individuální a skupinové činnosti

·       8:00 - 8:30       příprava předškoláků na školu

·       8:30 - 8:45       cvičení, ranní kruh

·       8:45 - 9:15       hygiena, postupná svačina

·       9:15 - 9:45       řízená práce s dětmi, komunitní kruh

·       9:45- 10:00     hygiena, příprava na pobyt venku

·       10:00 - 11:45  pobyt venku

·       11:45 - 12:30  hygiena, příprava na oběd, oběd

·       12:30 - 12:45  odchod dětí po obědě, hygiena, 
        příprava na odpočinek

·       12:45 - 13:45  individuální relaxace, odpočinek dětí
         respektující rozdílné potřeby spánku, individuální činnost,
         příprava předškoláků na školu - ti, kteří nemají potřebu
         spánku

·       13:45 - 14:30  vstávání, hygiena, volné hry, 
        zájmové kroužky (AJ, VV, Technika)

·       14:30 - 15:00  hygiena, svačina

·       15:00 - 16:30 spontánní aktivity a hry dětí,
        možnost dokončení činností, v případě příznivého počasí
        - pobyt na školní zahradě

·       16:30                  uzavření mateřské školy