Název programu:  
„SLUNÍČKO NA CESTĚ KOLEM SVĚTA SE SVÝMI KAMARÁDY“

                    

Rok vydání: 2016

Platnost dokumentu: 2016-2019

Jeho vydání ruší platnost ŠVP PV: 2012

Aktualizace:

Projednán na pedagogické radě dne: 29. 8. 2016


 

OBSAH

  1. Identifikační údaje o MŠ
  2. Charakteristika MŠ

               PV v systému vzdělávání

               Pojetí a cíle předškolního vzdělávání (úkoly, specifika, cíle)

  1. Podmínky MŠ

              Věcné podmínky

              Životospráva

              Psychosociální podmínky

             Organizace;

             Řízení mateřské školy;

             Personální a pedagogické zajištění;

             Spoluúčast rodičů;

            Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;

            Podmínky vzdělávání dětí nadaných

  1. Organizace

Organizace dne

Kritéria přijímání dětí

Bezpečnostní podmínky

  1. Charakteristika školního vzdělávacího programu
  2. Vzdělávací obsah  ŠVP
  3. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

 

 

Přílohy:

1. Ukázka třídního vzdělávacího programu

2. Individuální práce s předškoláky

3. Nabídka kroužků mateřské škole


 

Celý dokument si můžete prohlédnout zde: ŠVP2016-2019.doc